วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนมอปลายหรือเทียบเท่า
ทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดึ แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดึ แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1อำเภอ 1ทุน รุ่นที่ 3

โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่www.moe.go.th หรือ www.bic.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ vcharkarn

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บวิชาการดอทคอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น