วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

งานแจกรางวัลสุดยอดเด็กชูส์ 2554 ~ Choo' s Annual Party 2011 #2

ผ่านมาแล้วกับการแจกรางวัลสุดยอดเด็กชูส์ประจำปี 2554 ในอันดับที่ 1-5 นะคะ ต่อไปเป็นการแจกรางวัล The Best Performance ค่ะ 

The Best Performance ของ Tutor to M1 ได้แก่
1. ด.ญ.บุลากร สุริยะบุญ (น้องมิกกี้เม้าส์) 
2. ด.ญ.นันท์นภัส  นิยมศรี (น้องพั้นซ์)
(ขออภัยที่ไม่มีรูปค่ะ)

The Best Performance ของ Concentrate SME M1 ได้แก่ ด.ช.ภาณุวัตน์ คำมาบุตร (น้องสตางค์)(ไ่ม่ได้เข้าร่วมงาน), ด.ญ.บุณธิดา ด่านรัชตะกุล (น้องหนูดี) คนซ้ายมือ, ด.ช.ชัชวีร์  เทพารักษ์  (น้องไปป์) คนกลาง

The Best Performance ของ Concentrate SME M2 ได้แก่ ด.ช.นนทพัทธ์ สินสันธิเทศ (น้องออม)


The Best Performance ของ Tutor to M4 ได้แก่ นายจิรายุ สุยะราช (น้องไตเติ้ล - ไม่มีในรูปเนื่องจากไปทำธุระด่วนข้างนอก) และนายรัฐภัทร จวรรณตุม (น้องอาฟ)


The Best Performance ของ Tutor to M4 SJ_Y4 ได้แก่ ด.ช.ถิรตรัย มาละใจ (น้องปริ้นส์)The Best Performance ของ SJ Y8-9                                  
1. น.ส.สิรินยา  ญาณวิทยาเลิศ  (น้องมุก) คนที่สามจากซ้าย
2. ด.ญ.พิมพ์วลี  วังราษฎร์  (น้องจีจี้) คนที่หนึ่งจากซ้าย
3. ด.ญ.อภิชญา ขัดทองงาม  (น้องทิวฟ้า) คนที่สองจากซ้าย


The Best Performance ของ Con Eng M5                           
1. นายธนิศร  ทรงสมบูรณ์ (น้องเพ้นท์) คนกลาง
2. นางสาวธนภรณ์  ภู่ไพบูลย์ (น้องฟ้า) คนซ้ายมือThe Best Development             
1. นายพิสิฐ พิภพทรรศนีย์ (น้องแม็ก) คนกลาง                              
2. นายสุรสิงห์ สิงห์เหลือ (น้องโจ้) คนซ้ายมือ


น้องๆสามารถติดตามรายละเอียดและรูปภาพอื่นๆเพิ่มเติมโดยคลิกที่โรงเรียนกวดวิชาชูส์ค่ะ


1 ความคิดเห็น: