วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

วันที่ 5 เมษายน 2555 วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน 2555 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น