วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เปิดลงทะเบียนเรียนแล้ว 21 - 26 พฤษภาคม นี้
โรงเรียนกวดวิชาชูส์เปิดให้น้องๆสมาชิกชูส์ และน้องๆที่สนใจเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาชูส์ 


ได้ลงทะเบียนก่อนเรียน ที่โรงเรียนกวดวิชาชูส์ ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ค่ะ ติดต่อคุณครูพี่ออม 083-2082153 และ 081-5955023


ข้อดีของการลงทะเบียนเรียนก่อนคือ น้องๆจะได้หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนในวันที่ลง


ทะเบียนเรียน หรือในวันที่เริ่มเรียนเป็นวันแรก


ถ้าน้องๆมาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่เรียน น้องๆสามารถใช้หนังสือไปอ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมก่อน


การเรียนจริง พี่ๆก็จะได้ทราบจำนวนหรือเตรียมเอกสารให้เพียงพอและพร้อมในการเรียนในวันแรก 


และอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกและความพร้อมในการเรียน เช่น หนังสือหรือเอกสารประกอบการ


เรียน อาจมีไม่เพียงพอจำนวนนักเรียนที่มา และอาจต้องใช้เวลาหลายวันในการเตรียมเอกสารให้

1 ความคิดเห็น:

  1. ส่วนทางโรงเรียนกวดวิชาชูส์เปิดเรียนวันแรกคือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 นี้ค่ะ

    ตอบลบ