วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

American Collegiate Scholarship Association (ACSA) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในอเมริกาสาขาต่างๆ

เนื่องด้วย พรอวิเด็นซ์วิชาการค่ายภาษาหรือ Providence Education Language Immersion Camp (PELIC) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในประเทศไทย จาก American Collegiate Scholarship Association (ACSA) 

       
  
โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่หก และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆในระดับปริญญาตรี
 โดยสามารถขอเข้ารับทุนได้จาก American Collegiate Scholarship Association (ACSA) ผ่านทาง Providence Education   Language  Immersion Camp (PELIC)  
     
     ดังมีรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้:

 1. ทุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา 70 ถึง 200 แห่งทั่วประเทศ
 2. ทุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย ประมาณ 50% ถึง 75%
 3. เป็นทุนฟรี ไม่ต้องชำระคืน
 4. สิทธิสมัครสำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6, เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
 5. อายุไม่เกิน 25 ปี
 6. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
 7. สามารถเลือกได้สาขาต่างๆ ยกเว้นบางคณะที่มีจำนวนจำกัดเช่น แพทย์   สถาปนิกและบางสาขา
 8. มีจำนวนจำกัดเพียง 100 ทุนต่อปี   

 9. คุณสมบัติ
  ศรดุ๊กดิ๊ก กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6
  ศรดุ๊กดิ๊ก จบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว
  ศรดุ๊กดิ๊ก ปัจจุบันกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  (สามารถโอนรายวิชาได้)
   ศรดุ๊กดิ๊ก  สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  (สามารถโอนรายวิชาได้)
   ศรดุ๊กดิ๊ก  อายุไม่เกิน 25 ปี
   ศรดุ๊กดิ๊ก GPA 2.0 ขั้นไป
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่


  โทร 053-326200, 086-3699579, 086-9195513
  www.pelicthailand.com

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.vcharkarn.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น