วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

12 สิงหา มหาราชินี

ฑีีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

12 สิงหาคม 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาชูส์ จ.ลำปางไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น