วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

รับสมัครเข้าม.4 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ หลักสูตรปกติและหลักสูตร EP รอบ 2 ปี 56 มาแล้วจ้าาาาาาา!!!!โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  หลักสูตรปกติ (เรียน 2 ภาษา วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์)
      ต้องเรียนอยู่ชั้นม.3 หลักสูตรปกติ หรือหลักสูตร English Program มีอยู่ 2 สาย คือ 
     - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนชั้นม.1-2 ไม่น้อยกว่า 2.75
     - แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ศิลป์-ฝรั่งเศส และศิลป์-ดนตรี โดยต้องมีผลการเรียนชั้นม.1-2 ไม่น้อยกว่า 2.0

2. หลักสูตรEnglish Program (เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์)
      ต้องเรียนอยู่ชั้นม.3 หลักสูตรปกติ หรือหลักสูตร English Program มีรายละเอียดคือ
      2.1 ผลการเรียนชั้นม.1-2 ไม่น้อยกว่า 2.75
      2.2 ผลการเรียนชั้นม.1-2 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
      2.3 พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ขั้นตอนการรับสมัคร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

สามารถตรวจสอบผู้มีรายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 อาคาร St.Joseph Hall

วันสอบข้อเขียน คือ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยให้นักเรียนมาถึงก่อนเวลา 07.40 น.

วันแจ้งผลสอบ และรายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่รายละเอียดในเอกสารข้างบน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น