วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง(โควตา) ม.นเรศวร ปี 56!!!!!!
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2556 ในลักษณะการจัดสรรจํานวนรับให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ

1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียน คลิกที่นี่
2. เข้าไปดูประกาศของมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
3. ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบ/ค่าน้ําหนัก และจํานวนรับ คลิกที่นี่
4. รายละเอียดอื่นๆ คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ม.นเรศวร และสมาชิกชูส์ น้องขลุ่ย ที่ตอนนี้กำลังศึกษาต่อที่สาขา "ทัศนมาตรศาสตร์" มหาวิทยาลัยนเรศวร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น