วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทุนเรียนต่อ ป.ตรี ป.โท เนเธอร์แลนด์ 2013-2014


รวมทุนเรียนต่อป.ตรี-ป.โทที่เนเธอร์แลนด์ 2013-2014

UploadImage

 
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 12 จาก 13 แห่ง ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกโดย Times Higher Education 2012/2013 ซึ่งผลการจัดลำดับเป็นเช่นนี้มาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงการรักษาคุณภาพการศึกษาไว้ได้เป็นอย่างดี
ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศเนเธอร์แลนด์
1.       University of Applied Sciences Utrecht
a.       สาขาที่ให้ทุน ทุกสาขา
b.       มูลค่าทุน 3,500 ยูโรต่อปี
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยและเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
d.       ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2556
e.        ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://international.hu.nl/News/HU%20offers%20scholarships%20to%20non-EU%20students.aspx

2.       Hanze University of Applied Sciences Groningen
a.       สาขาที่ให้ทุน  Advanced Sensor Applications, International Business and Management Studies, International Communication, International Facility Management, Physiotherapy, Fine Arts and Design, Music
b.       มูลค่าทุน 3,500 ยูโรต่อปี
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
d.       ปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2555
e.        ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.hanze.nl/home/International/Admissions/Grants+and+Scholarships.htm
3.       The Hague University of Applied Sciences
a.       สาขาที่ให้ทุน  ทุกสาขา
b.       มูลค่าทุน  5,000 ยูโรต่อปี จำนวน 54 ทุน
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน 31 มีนาคม 2556
d.       ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2556
4.       Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
a.       สาขาที่ให้ทุน  ทุกสาขายกเว้น International Business Management Studies
b.       มูลค่าทุน นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนจากประเทศยุโรป 10 คนแรกที่สมัคร จะได้รับทุน 3,500 ยูโร ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียนคอร์สที่เปิด ก.ย. 56
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร  นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 1 ก.ค. สำหรับคอร์สที่เปิด ก.ย. 56
d.       ปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม 2556
e.        ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.vanhall-larenstein.com/scholarshipsandgrants.aspx

5.       Rotterdam Business School
a.       สาขาที่ให้ทุน  ทุกสาขา
b.       มูลค่าทุน 1,500 ยูโร
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่เก็บหน่วย-กิตได้ 60 ETCS ภายในการเรียนปีแรก
d.       ปิดรับสมัคร ไม่มี
e.        ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.rotterdambusinessschool.nl/Main.aspx?id=70

6.       Saxion University of Applied Sciences
a.       สาขาที่ให้ทุน  ทุกสาขา
b.       มูลค่าทุน 6,000 ยูโร
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร IELTS>6.5, GPA 3.0
d.       ปิดรับสมัคร  1พฤษภาคม 2556
e.        ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.saxion.edu/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศเนเธอร์แลนด์
7.       TiasNimbas Business School
a.       สาขาที่ให้ทุน  MBA
b.       มูลค่าทุน  3,000 ยูโร จำนวน 40 ทุน
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร GMAT>620 ผลการเรียนดีเด่น และเขียน motivation letter ดี
d.       ปิดรับสมัคร ไม่มี

8.       Technical University Delft
a.       สาขาที่ให้ทุน  Energy, Environment, Health, and Infrastructures & Mobility.
b.       มูลค่าทุน  เต็มจำนวน (เรียนฟรี กินอยู่ฟรี) จำนวน 16 ทุน
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนปริญญาโทของมหาวิทยาลัย และมีปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและความสนใจจะทำงานวิจัยใน 4 หัวข้อดังกล่าว
d.      ปิดรับสมัคร  1 พฤศจิกายน 2555

9.       University of Groningen
a.       สาขาที่ให้ทุน  sustainable energy development, behavioral and social sciences
b.       มูลค่าทุน US$ 23,000 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี จำนวน 10 ทุน และ 3,000 ยูโร จำนวน 1 ทุน ตามลำดับ
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแล้ว
d.       ปิดรับสมัคร 9 มีนาคม 2556 และ 1 พฤษภาคม 2556
Email to J.A.M.Evers@rug.nl respectively
10.    Wageningen University
a.       สาขาที่ให้ทุน  European Master in animal breeding and genetics
b.       มูลค่าทุน  48000 ยูโร
c.        คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่สมัครเรียนคอร์สดังกล่าวและมีผลการเรียนยอดเยี่ยม
d.       ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2555
e.      ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.emabg.wur.nl/UK/Future+MSc+Students/Non+EU+Students/default.htm

มหาวิทยาลัยต่างๆขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถติดต่อได้ที่
Nuffic Neso (Netherlands Education Support Office) Thailand
โทร. 02 252 6088 อีเมล info@nesothailand.org หรือ www.nesothailand.org หรือfacebook.com/nufficnesothailand
ชั้น 3 อาคารเอ็มไทย ตึกออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กทม. 10330ที่มา
www.enn.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น