วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร 2556


รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร 2556

UploadImage

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร 2556

1. โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- มีผลสอบ GAT,PAT1,PAT2 รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ30
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
-ค่าสมัคร 350 บาท
กำหนดการ
UploadImage
 
2. โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สวอก.) โดยวิธ๊รับตรง
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- มีผลสอบ GAT,PAT1,PAT2 รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ30
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
-ค่าสมัคร 350 บาท
กำหนดการ
UploadImage 
3.  โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวอน.)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- มีผลสอบ GAT,PAT1,PAT2 รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ30
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
-ค่าสมัคร 350 บาท
-ผ่านการอบรมค่าย 2
กำหนดการ

UploadImage

ที่มา  :  http://www.admission.agro.ku.ac.th/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น