วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มศก. 56


โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มศก. 56

UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
UploadImage


เกณฑ์การคัดเลือก
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาทเอกสารประกอบข่าว :


ที่มา
www.enn.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น