วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรงสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.56


รับตรงสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.56

UploadImage


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
- จบการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.5
- ใช้ผลสอบ GAT/PAT
- ค่าสมัคร 500 บาท
- รับสมัคร 1 กันยายน - 14 ธันวาคม 2555

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556
- จบการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดัยเกรด 12 จาก โรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม.ปลาย จากประเทศนั้นๆและรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นผู้ศึกษาในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
- รับสมัคร 1 กันยายน - 14 ธันวาคม 2555
- เกณฑ์การรับ

UploadImage


ที่มา  : http://ase.eng.ku.ac.th/

 
เอกสารประกอบข่าว :


ที่มา

www.enn.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น