วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

AYP (High School Academic Year Program in America) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (J-1 Visa)


AYP (High School Academic Year Program in America)โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (J-1 Visa)

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม AYP จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ซึ่ง Worantex Education ได้รับการแต่งตั้งให้ป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อเดินทางไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
หัวใจดุ๊กดิ๊ก  มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า
หัวใจดุ๊กดิ๊ก  อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง
หัวใจดุ๊กดิ๊ก  มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ทุนประเภทที่ 1 : ผู้ที่ทำข้อสอบได้ 90% ขึ้นไป ได้คะแนนสอบและคะแนนสัมภาษณ์สูงสุด ฟรีค่าโครงการ (ประมาณ 350,000 บาท) จำนวน 1 ทุน
ทุนประเภทที่ 2 : ผู้ที่ทำข้อสอบได้ 80% ขึ้นไป ได้คะแนนสอบและคะแนนสัมภาษณ์อันดับที่ 2-3 ฟรีค่าคั๋วเครื่องบินไป-กลับอเมริกา (ไม่เกิน 50,000 บาท) จำนวน 2 ทุน
ทุนประเภทที่ 3 : ผู้ที่ทำข้อสอบได้ 70% ขึ้นไป ได้คะแนนสอบและคะแนนสัมภาษณ์อันดับที่ 2-3 ได้รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับอเมริกา 10,000 บาท จำนวน 12 ทุน


เงื่อนไขการรับสมัครทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP สหรัฐอเมริกา
หัวใจดุ๊กดิ๊ก  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 - 30 ตุลาคม 2555  พร้อมชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท
หัวใจดุ๊กดิ๊ก  จัดสอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน Worantex Education เวลา ( 13.00 - 15.00 น)
หัวใจดุ๊กดิ๊ก  ประกาศผลสอบภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555


สมัครออนไลน์ได้ที่


http://www.worantex.com/applicationform.php

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

http://www.worantex.com/exchange.php


สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2318-6768


ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.worantex.com
http://www.vcharkarn.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น