วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ค่ายเทคโนโลยีชีวภาพ BiotCamp ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2


ค่ายเทคโนโลยีชีวภาพ BiotCamp ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2

UploadImage


รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาจารย์จากโรงเรียนทั่วประเทศ

การอบรมจะมีทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่

รอบแรก วันเสาร์ที่      17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
รอบสอง วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
ณ อาคาร บร.5 ชั้น 4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 600 คน
โดยแบ่งอบรมรอบที่ 1 (วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2555) จำนวน 300 คน
และแบ่งอบรมรอบที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2555) จำนวน 300 คน
สำหรับนักเรียนจะเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนคนละ 500 บาท
    ประกอบไปด้วย อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ
                              เสื้อโครงการ Biotech Camp #2
                              ใบประกาศนียบัตรค่าย Biotech Camp #2
                              กระเป๋าที่ระลึกจากค่าย Biotech Camp #2
                              ความรู้ รางวัล และของที่ระลึกอื่นๆอีกมาก

รับสมัครอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 20 คน
โดยอาจารย์ทุกท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
แล อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ  ฟรี!
ดูรายละเอียดการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 2452 หรือ 2463
โทรสารหมายเลข: 02-564-4500
อีเมล์: biotcamp@gmail.com


ที่มา : 
https://sites.google.com/site/biotcamptu/
http://www.enn.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น