วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทุนป.ตรี Stamford International University


          
          ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรจำนวนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยรายละเอียดจำนวนทุนการศึกษา มีดังนี้
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 (วิทยาเขต กรุงเทพฯ)


รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขต กรุงเทพฯ

รอบที่ 1:
โมจิดุ๊กดิ๊ก  วันสุดท้ายสำหรับการยื่นหลักฐานสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา: 22 มกราคม 2556
โมจิดุ๊กดิ๊ก  วันสอบและสัมภาษณ์: 23 มกราคม 2556
โมจิดุ๊กดิ๊ก  วันประกาศผล: 24 มกราคม 2556รอบที่ 2:
โมจิดุ๊กดิ๊ก  วันสุดท้ายสำหรับการยื่นหลักฐานสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา: 5 กุมภาพันธ์ 2556
โมจิดุ๊กดิ๊ก  วันสอบและสัมภาษณ์: 6 กุมภาพันธ์ 2556
โมจิดุ๊กดิ๊ก  วันประกาศผล: 7 กุมภาพันธ์ 2556

สอบถามข้อมูลจากฝ่ายรับสมัคร : 02 769 4000 (#1601, 1602)ที่มา : ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
www.vcharkarn.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น